Kurumsal Finansman; küreselleşme ve rekabetin tüm hızıyla yaşandığı tüm sektörlerde şirketlerin ve sermayedarlarının doğru finansman stratejileri geliştirmelerine hizmet etmek olarak tanımlanabilir. Her şirketin ömrü boyunca bir veya birkaç kez karşı karşıya geldiği yol ayrımlarında şirketin veya sermayedarlarının alacağı kararlara destek olmak, danışmanlık yapmak ve gerekli bilgi ve tecrübe ile yol göstermek Kurumsal Finansmanının ilgi alanına girmektedir.

İLK DENETİM YMM LTD ŞTİ ‘nin Verdiği Kurumsal Finansman Hizmetleri 

. Birleşme, Satınalma ve Hisse/Şirket Satışı İşlemlerinde Danışmanlık,
. Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı,
. Şirket Değerleme Danışmanlığı,
. Şirket veya Projelerine Finansal Borç Temininde Danışmanlık,
. Fizibilite Danışmanlığı,
. Şirket Değerini Maksimize Edecek Finansal Danışmanlık

Birleşme ve Devir Almalarda Danışmanlık

Satın Alınacak veya Birleşme Yaşanacak Şirketlerle İlgili Olarak Verilebilecek Hizmetler
. Sektörler ve sektördeki şirketlerin analizlerinin yapılması ve yorumlanması
. Durum tespit hizmetleri
. Mali tabloların Uluslararası Standartlara göre düzeltilmesi ve muhasebe uygulamaları hakkında öneriler
. Değerleme hizmetleri
. Şirketlerle yapılan görüşmelerde, genel yönlendirme veya belirli konuların çözülmesine yardımcı olunması
. Satış ve alım anlaşmaları ile diğer dokümanların hazırlanmasına yardımcı olunması veya dokümanların denetlenmesi
. Yatırımın sermaye yapısı ve vergi sonuçları için rehberlik hizmetleri
. Türkiye’deki veya yurtdışındaki potansiyel uzun vadeli stratejik yatırımcıların veya risk sermayesi yatırımcılarının araştırılması
. Bu yatırımcılarla görüşmelerin sağlanması
. Belirlenmiş görüşme stratejilerine ilişkin tavsiyelerde bulunulması
. Şirket değerlemesi konusunda yol gösterilmesi
. Çoğunluk veya azınlık hisselerinin satışına ilişkin hususlar ile şirket hisselerinin veya aktiflerinin satışı gibi konularda görüş bildirilmesi
. Ortak girişimlerin yapılandırılmasında yardımcı olunması
. Satış sonucu oluşabilecek vergi yükümlülükleri konusunda bilgi verilmesi
. Hisse veya aktif satışı anlaşmalarına ilişkin teminat veya benzeri konularda görüş bildirilmesi
Şirket Değerleme Hizmetleri

Değerlenecek şirketin mevcut durumunun, ileriye yönelik finansal performansı, sektördeki mevcut durumu ve rekabet gücünün tespit edilerek potansiyel alım ve satış işlemlerinde şirket değerinin tespiti
Sermaye Temini

Yatırımda olan, kaynak yapısını dengeli bir şekilde oluşturamamış veya projesine finansman/ortak arayan şirketler için
. Muhtemel yatırımcıların ilgi seviyesi hakkında bilgilendirme
. Fizibilite çalışmalarının hazırlanması
. Tanıtım dokümanının hazırlanması
. Kredi verebilecek ve/veya sermayedar olabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması
. Görüşmelerde yardımcı olunması

Fizibilite Çalışmaları

Yatırımlar veya Projelerle İlgili Olarak Verilebilecek Hizmetler;
. Sektör ve hukuki düzenlemeler ile ilgili araştırma yapılması,
. Teknik fizibilitelerin hazırlanması ile ilgili aracılık hizmetleri,
. Finansal fizibilite hazırlanması,
. En uygun finansman yapısının oluşturulması,
. Banka/Finansman kuruluşlarına tanıtım dokümanlarının hazırlanması,
. Kredi görüşmelerinde danışmanlık,
üzakerlerde danışmanlık yapma (faiz,teminat,vade vs)