Outsourcing Hizmetleri, İLK DENETİM’ in bilgi ve deneyim birikimini müşterileri ve içinde yaşadığı toplum için değere dönüştürmek amacıyla müşterilerine sunduğu çok sayıdaki hizmetlerden biridir.

Günümüzün artan rekabetçi ortamında, piyasalardaki eğilim değişik büyüklükteki şirketlerin giderek artan bir şekilde ana faaliyet alanları dışında kalan hizmetleri “dış kaynaklı olarak” olarak temin etmeleri yönündedir. Kendi faaliyet alanları dışında kalan sorumlulukları profesyonel şirketler aracılığı ile “outsource” eden şirket sahipleri ve yöneticileri bu şekilde sadece kendi işlerine odaklanıp, daha kısa sürede büyüme ve gelişme ortamı yaratıp buna bağlı olarak karlılıklarını arttırabilmektedir.

Outsourcing Hizmetlerimiz genel olarak aşağıdaki hizmetlerimizi kapsamaktadır:

Muhasebe ve Finansal Destek Hizmetlerimiz

Bu başlık altında, Outsourcing Departmanı olarak, değişik boyut, sektör ve gelişme aşamasındaki her türlü şirketin resmi defterlerinin tutulması, muhasebenin yürütülmesi ve ilgili finansal ve vergisel raporlama ihtiyaçlarının karşılanması yönünde hizmet vermekteyiz.

Bununla beraber muhasebe ve raporlama hizmetlerimiz aşağıdaki çalışmalarımızı da kapsamaktadır:

• Yeni muhasebe yazılımı kurulumu esnasında destek olunması (Hesap planının oluşturulması, vb.)
• Formatları ve detayları yurtdışındaki merkez firma tarafından belirlenmiş finansal tabloların (örneğin gelir tablosu, bilanço ya da diğer destekleyici tabloların) hazırlanmasına destek olunması;
• Muhasebe ile ilgili işlerde geçici eleman sunulması veya denetim ve benzeri süreçlerde finansal verilerin hazırlanması konularında müşterilerimize geçici olarak destek olabiliriz.

Vergi Beyannamesi Hazırlanması ve Kontrolü Hizmetleri

Bu hizmetimiz aynı zamanda, ilgili vergi hesaplarının sınırlı bir incelemesini de kapsamaktadır. Bu incelememiz Yeminli Mali Müşavirlerin gerçekleştirdiği “denetim ve tasdik” hizmetlerinden farklı bir içeriğe sahip olup sadece beyannamelerin hazırlanması yönünde yapılan sınırlı bir incelemedir.

Outsource Departmanı olarak, müşterilerimize vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda da yardımcı olmaktayız. Bu kapsamda özellikle aşağıdaki hizmetlerimizi sunmaktayız:

• Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar beyannamesi, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi ve SSK Bildirgelerinin hazırlanması)
• Beyannamelerin elden ya da internet aracılığıyla vergi dairesine sunulması
• Zamanında ödemelerin yapılması ile ilgili takipte müşterilerimize yardımcı olunması
• Müşterilerimize, planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanması

Bu hizmetimiz aynı zamanda, ilgili vergi hesaplarının sınırlı bir incelemesini de kapsamaktadır. Bu incelememiz Yeminli Mali Müşavirlerin gerçekleştirdiği “denetim ve tasdik” hizmetlerinden farklı bir içeriğe sahip olup sadece beyannamelerin hazırlanması yönünde yapılan sınırlı bir incelemedir.

Bordro Hizmetleri

Outsourcing departmanı olarak müşterilerimize personel bordrolarının hazırlanması ve ilgili konularda da aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

• Bordro üzerindeki mali yükümlülüklerin hesaplanması (Gelir Vergisi, SSK, Damga Vergisi);
• Bordro hesaplama sonuçlarının müşterinin istediği formatta raporlanması;
• Personele ödenecek mali kesintiler sonrası net tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatının hazırlanması ve ödemenin takibi;
• İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması;
• İşe başlayacak veya işten ayrılacak personelin ilgili resmi dökümanlarının hazırlanması;
• Personel vergi indirim tutarlarının kontrolü ve ilgili bordro hesaplamalarının yapılması.