Türk Vergi Sistemi’nin anlaşılması ve uygulanmasında mükellefler açısından en büyük sorun mevzuatın son derece karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuya istinaden uygulama birliği bulunmamasıdır. Bunun sonucunda da vergi idaresiyle mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama anlaşmazlıkları çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar doğabilmektedir.
Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte, bu tür konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecinde işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi şirket açısından ilave vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır.

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. İLK DENETİM YMM LTD ŞTİ uzman kadrosu ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri vermektedir.

. Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
. Hukuki açıdan vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirmesi
. Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
. Vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dilekçelerin hazırlanması,
. Vergi dava dilekçelerinin hazırlanması konuşunda danışmanlık hizmeti,
. Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
. İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti